Aanbod

Jungle memory coach
Er zijn steeds meer kinderen, jongeren en volwassenen die problemen hebben met het werkgeheugen. In het werkgeheugen wordt informatie vastgehouden én bewerkt. Die dubbelfunctie is belangrijk voor het leren van nieuwe dingen. Als blijkt dat een kind of jongere problemen heeft met het werkgeheugen, dan kan ik het programma Jungle Memory inzetten in overleg met de ouders ter ondersteuning van de bijles. Het programma Jungle Memory traint het werkgeheugen gedurende 8 weken. Het is een Amerikaans programma dat zeer goede resultaten behaalt. Ik heb een training gevolgd voor dit programma en mag mij inmiddels ‘coach Jungle Memory’ noemen. Meer informatie over het programma kunt u op de gelijknamige website vinden. Als officiële coach staat daar ook mijn naam vermeld.

Basisonderwijs
Rekenen
Het rekenen begint al in groep 1 en 2 waar tellen en begrippen zoals meer, minder, groot en klein worden geleerd. In groep 3 komen de + en – sommen erbij die de basis leggen voor het rekenen met grotere getallen, vermenigvuldigen, delen en alle andere bewerkingen. Als deze basis niet solide is, dan is het soms nodig om daarnaar terug te gaan. Ik zal eerst uitzoeken wat de rekenvaardigheid van het kind is en welke onderdelen voor problemen zorgen.

Redactiesommen ofwel verhaalsommen vormen een apart probleem. De juiste som uit het verhaaltje halen is al moeilijk voor veel kinderen. Dit soort sommen komen veelvuldig terug in de toetsen van bijvoorbeeld Cito. Hier zie je een overlap met begrijpend lezen.

Een goede manier om rekenproblemen te gaan begrijpen, is door gebruik te maken van spelletjes en door handelend bezig te zijn. Er zal veel geknipt, geplakt en getekend worden!

Er zijn steeds meer kinderen, jongeren en volwassenen die problemen hebben met het werkgeheugen. In het werkgeheugen wordt informatie vastgehouden én bewerkt. Die dubbelfunctie is belangrijk voor het leren van nieuwe dingen. Als blijkt dat een kind of jongere problemen heeft met het werkgeheugen, dan kan ik het programma Jungle Memory inzetten in overleg met de ouders ter ondersteuning van de bijles. Het programma Jungle Memory traint het werkgeheugen gedurende 8 weken. Het is een Amerikaans programma dat zeer goede resultaten behaalt. Ik heb een training gevolgd voor dit programma en mag mij inmiddels ‘coach Jungle Memory’ noemen. Meer informatie over het programma kunt u op de gelijknamige website vinden. Als officiële coach staat daar ook mijn naam vermeld.

Begrijpend lezen
Op de basisschool wordt begrijpend lezen als apart vak aangeboden. Hierbij leer je hoe je een tekst doorziet door onder andere te letten op kopjes, plaatjes, signaal- en verwijswoorden. Ook bij wereld oriënterende vakken is begrijpen wat je leest een onmisbare vaardigheid. Als een kind dus moeite heeft met bijvoorbeeld aardrijkskunde of geschiedenis, dan is de kans groot dat problemen met begrijpend lezen hieraan ten grondslag liggen.

Taal
Spelling van woorden en werkwoorden, woordenschat, woordsoorten (zoals voorzetsels, lidwoorden, zelfstandig- en bijvoeglijk naamwoorden) en zinsontleding zijn allemaal onderdelen van taal. Onze taal kan soms behoorlijk ingewikkeld lijken, maar met de juiste oefeningen is bijna alles te leren.

Voortgezet Onderwijs
Begrijpend lezen
Soms is de basis van het begrijpend lezen niet voldoende. In het voortgezet onderwijs merk je dat vooral bij het lezen en leren van grote hoeveelheden tekst. Door te leren letten op kopjes, plaatjes, signaal- en verwijswoorden, leer je verbanden leggen binnen de tekst waardoor je het geheel beter gaat begrijpen. Zo wordt het ook makkelijker om een tekst samen te vatten en is het minder werk om de stof te leren.

Spelling
Bij het maken van (profiel)werkstukken word je ook gecontroleerd op spelfouten. Bovendien zijn er soms ook verplichte taaltoetsen waar je voldoende op dient te scoren. Werkwoordspelling is voor veel mensen, ook voor een groot aantal volwassenen, nog een probleem. Moet je nou wel of geen ‘t’ achter dit werkwoord zetten? Ik ben er voor wie dit weer eens wil ophalen of voor wie het altijd al moeilijk heeft gevonden.

Nakijk juf
Wil je een zo hoog mogelijk cijfer halen voor je werkstuk, verslag of scriptie maar heb je zelf geen tijd of zin om het na te kijken op spel- en stijlfouten? Vind je het lastig om de fouten eruit te pikken? Laat dit dan door mij doen. De tarieven vind je onder “praktische informatie”.

De bijles docent leert een jongen klok kijken