Praktische Info

Locatie
De bijlessen vinden in principe plaats bij mij thuis. Voor sommige kinderen is echter een vertrouwde omgeving noodzakelijk om zich open te kunnen stellen voor hulp. Als daar sprake van is, dan bespreken we dat tijdens het intakegesprek en kijken we samen hoe we daar een mouw aan kunnen passen.

Spinozastate 25
6716PC Ede

Contact
+31 6 48363560
jozien@bijlesjuf-ede.nl

Tarieven
* €32,- per uur individuele bijles bij mij thuis aan Spinozastate 25 te Ede.
* Als er gekozen wordt voor bijles bij het kind thuis, dan reken ik reiskosten als evenredig deel van het uurtarief. De tijd die ik nodig heb om op de fiets op het adres te komen wordt gedeeld door het uurtarief.

Als een afspraak niet 24 uur van tevoren af wordt gezegd, dan ben ik genoodzaakt die in rekening te brengen. Zie verder ook de algemene voorwaarden.

Genoemde tarieven zijn vrij van BTW.

Tijdens de schoolvakanties is er geen bijles.

KvK: 73180157