Werkwijze

Foto van een kleurenboom


Kennismakingsgesprek
Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Wanneer besloten wordt om een traject te starten bij Bijles Juf Ede, dan volgt een eveneens kosteloos intakegesprek.

Intake
Het intakegesprek is bedoeld om duidelijk te krijgen waar de problemen ervaren worden en waar de krachten van het kind liggen. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de hulpvraag, vind ik het belangrijk om dit met kind en ouders samen te doen. Ieder kind heeft iets anders nodig, dus ik pas de begeleiding hierop aan. Tijdens het gesprek maken we ook afspraken over hoe de contacten met ouders en school zullen verlopen.

De bijlessen
Een bijles is een op een, duurt een uur en vindt een keer per week plaats bij mij thuis. Ik kies daar bewust voor omdat ik geloof dat een rustige omgeving waar een kind niet wordt afgeleid door wachtend speelgoed of vriendjes, een positieve invloed heeft op de concentratie. Bijles bij het kind thuis is bespreekbaar.

Ik houd bij wat ik per keer doe met het kind en bereid de vervolglessen goed voor om op die manier zo effectief mogelijk te werken. De begeleiding moet immers niet langer duren dan nodig is.

Andere wensen kunnen besproken worden tijdens de intake.

Contacten
Er zal regelmatig contact zijn over de voortgang met de ouders en liefst ook met school. Daar maken we afspraken over tijdens het intakegesprek.

Afronding
Het traject is afgerond zodra het kind zonder de bijles kan, dus wanneer het zelfvertrouwen is hersteld, de resultaten op school vooruit zijn gegaan en het kind de stof zelf weer aankan. Hoe lang dit duurt is niet te voorspellen; het ene kind heeft meer tijd nodig dan het andere. Het traject wordt afgesloten met een afrondingsgesprek.